Dere som følger litt med på hva vi holder på med i GlommaDyppen-miljøet har sett at vi allerede har hatt en del økter ute på Hvalstjern. Dette kommer vi naturligvis til å fortsette med, og øktene vil bli flere og lengre etter hvert som vanntemperaturene nå gradvis stiger. Har du lyst til å være med så bli med i messenger-chatten «GlommaDyppen – mer utesvømming sammen» for mer informasjon.
 
Merk at alle uteøktene blir organisert på en måte som er godt innenfor alle regler og retningslinjer for smittevern!
 
Når det gjelder arrangement denne sommeren er det fortsatt mye som er uklart, og vi vil nok i løpet av de neste ukene fortløpende blir orientert av myndighetene om hvordan vi skal forholde oss under den gradvise gjenåpninga av samfunnet.
 
Signalene som har kommet er vel at det etter 15.juni muligens vil lettes noe på begrensninger rundt hvor mange som kan samles. Vår plan er derfor å avholde Heia Open lørdag 20.juni som opprinnelig tenkt, med unntak av beachpoloturneringen, den er uansett avlyst for 2020. Skulle dette ikke være forenlig med (oppdaterte) smittevernsregler holder vi lørdag 11.juli åpen som en alternativ dato for open water-delen av stevnet. Senere datoer vil også vurderes om nødvendig.
 
Men for nå tenker vi at dere som ønsker å være med på Heia Open gjør lurt i å holde av både lørdag 20.juni og lørdag 11.juli i kalenderen. Merk at vi første åpner for påmeldinger når mer er avklart.
 
For den som er interessert:
Vurderingene vi foreløpig har gjort rundt Heia Open er at dette først og fremst er et lite lokalt stevne hvor deltagelse vil gi relativt lite bevegelse/reising utover det som likevel ville funnet sted. I tillegg vil vi relativt greit kunne dele opp selve stevne i heat med få deltagere i hvert (om det blir 5, fler, eller færre vil senere bli avgjort basert på retningslinjer fra myndighetene) som starter med stor nok avstand til at alle smittevernshensyn vil kunne ivaretas fullt ut. Deltagerne i hvert heat vil også bli pålagt å holde minst 2 meters avstand. Gode smittevernstiltakt vil også bli gjennomført ved rigging opp og ned. En mer detaljert beskrivelse av dette vil foreligge i god tid før Heia Open (eventuelt) blir gjennomført.